Praktijk

Praktijklessen auto

Voordat je een tussentijdse toets of een praktijkexamen mag afleggen moet je eerst geslaagd zijn voor het theorie examen. Het theorie examen mag je pas afleggen wanneer je zestien jaar of ouder bent.

Deze nieuwe regeling is ingegaan per 1 november 2011. Na behalen van het theorie examen heb je nog 1,5 jaar de tijd om je rijbewijs te behalen.

Zo gaat het bij het CBR Examen

Praktijkexamen

Als je voldoende de rijvaardigheid beheerst en je hebt het theorie examen behaald mag je een praktijk examen afleggen bij het CBR.

Het praktijk examen duurt ongeveer 55 minuten, inclusief vooraf de document controle en de nabespreking. De examinator let bij het examen vooral op je beheersing van de auto, je kijkgedrag, de doorstroming, het toepassen van verkeersregels en het rekening houden met andere weggebruikers. Tevens wordt er ook van je verwacht dat je een stukje zelfstandig kunt rijden. Dit onderdeel duurt ongeveer 15 minuten. Ook het milieubewust rijden is tegenwoordig een punt van beoordeling.

Aan het einde van de rit hoor je direct van je examinator of je wel of niet bent geslaagd.

Tussentijdse toets

Tijdens je rijopleiding is het mogelijk om je rijvaardigheid te testen door middel van een tussentijdse toets bij het CBR. Deze toets verloopt hetzelfde als een gewoon praktijkexamen.

Na de toets zal de examinator een advies geven over de nog te verbeteren onderdelen en hij/zij kan vrijstelling geven voor goed uitgevoerde bijzondere manoeuvres. Dit onderdeel komt dan te vervallen op je praktijkexamen. Voordat je mag deelnemen aan de tussentijdse toets moet je het theorie examen hebben behaald!

Rijexamen en TTT (Tussentijdse Toets)?
DigiD nodig!